Tổng hợp kết quả cuộc thi tìm hiểu "Truyền thống Điện lực Việt Nam - 60 năm Thắp sáng niềm tin"

Cập nhật ngày 19-01-2015

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CUỘC THI TÌM HIỂU
“TRUYỀN THỐNG ĐIỆN LỰC VIỆT NAM – 60 NĂM THẮP SÁNG NIỀM TIN”
 
 
1. Tổng số tuần thi: 35 tuần
2. Tổng số câu hỏi thi: 70 câu
3. Số Công đoàn trực thuộc có CNVCLĐ tham gia: 24 đơn vị
4. Tổng số lượt CNVCLĐ tham gia: 16.361 người
5. Tổng số lượt CNVCLĐ đoạt giải cuộc thi: 176 người, trong đó
         - 03 lần đoạt giải: 04 người (1. Phạm Văn Điệp - Tổ điện điều khiển Xí nghiệp NPS2 - CT CP Dịch vụ SCNĐ Miền Bắc; 2. Nguyễn Quang Ngọc – Phòng Tài chính – Kế toán, Ban QLDA Thủy điện 5; 3. Nguyễn Thanh Phong – Phòng Tổ chức – Nhân sự, Công ty Điện lực An Phú Đông – Tcty Điện lực TP Hồ Chí Minh; 4. Lại Việt Phú – Phòng Kiểm tra Giám sát Mua bán điện, Công ty Điện lực Kiên Giang, TCty Điện lực miền Nam) được mời dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam do EVN tổ chức tại Hà Nội ngày 21/12/2014.
          - 02 lần đoạt giải: 20 người
          - 01 lần đoạt giải: 124 người
 
6. Tổng số tiền thưởng: 88.000.000 đồng
 
7. Tổng hợp số Công đoàn trực thuộc tham gia và đoạt giải:
 
STT
Đơn vị
Số lượt người giam gia
Số lượt người đoạt giải tuần
1
Tổng công ty Điện lực miền Nam
9.542
90
2
Tổng công ty Điện lực miền Trung
2.735
33
3
Tổng công ty Điện lực miền Bắc
880
13
4
Tổng công ty Điện lực TP. HCM
851
10
5
Cty Phát triển Thủy điện Sê San
592
04
6
Ban QLDA Thủy điện 5
547
08
7
Tổng công ty Phát điện 3
439
03
8
Tổng công ty Phát điện 2
258
06
9
TCty Truyền tải điện Quốc gia
137
02
10
Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc
103
03
11
Tổng công ty Phát điện 1
23
01
12
Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang
16
01
13
Trường Cao đẳng Nghề Điện
07
01
14
Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
09
01
15
Công ty Thuỷ điện Trị An
64
 
16
Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội
52
 
17
Công ty Thuỷ điện Sơn La
53
 
18
Công ty Thuỷ điện Ialy
48
 
19
Trung tâm Công nghệ Thông tin
23
 
20
Ban QLDA Điện hạt nhân Ninh Thuận
18
 
21
Cơ quan EVN
18
 
22
Công ty Thuỷ điện Hoà Bình
16
 
23
Công ty Mua bán điện
01
 
24
Công ty CP TVXD Điện 4
01
 
 
Tổng cộng:
16.433
176

Hồng Anh