Kết quả thi Tuần 1 - cuộc thi “Truyền thống Điện lực Việt Nam – 60 năm Thắp sáng niềm tin”

Cập nhật ngày 07-04-2014

     Tuần thi đầu tiên từ ngày 31/3 đến hết ngày 06/4/2014 cuộc thi “Truyền thống Điện lực Việt Nam – 60 năm Thắp sáng niềm tin” đã thu hút được sự tham gia của 240 người của các đơn vị trong Tập đoàn. Một số đơn vị có nhiều CBCNV tham gia cuộc thi như: Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình; Công ty Điện lực Gia Lai, Công ty Điện lực Quảng Ngãi thuộc Tcty Điện lực miền Trung; Công ty Điện lực Trà Vinh thuộc Tcty Điện lực miền Nam; Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng…, đặc biệt có nhiều cán bộ công đoàn chuyên trách ở Văn phòng Công đoàn Tcty Điện lực miền Trung đã tham gia cuộc thi này.

       Đã có trên 50% số người tham gia dự thi trả lời đúng cả 2 câu hỏi là đáp án b ở câu 1 – Thành phố ở nước ta được Pháp xây dựng nhà máy điện đầu tiên là TP. Hải Phòng, đó là nhà máy điện Cửa Cấm được khởi công xây dựng năm 1892 và hoàn thành năm 1894, công suất thiết kế 5,5 MW; đáp án d ở câu hỏi số 2 – Nhà máy Thủy điện đầu tiên xây dựng ở nước ta là nhà máy thủy điện Ankroet (Suối Vàng - Tỉnh Lâm Đồng) được khởi công xây dựng năm 1943 và chạy máy năm 1945, công suất thiết kế 500 KW.
        Một số bạn đã dự đoán gần đúng số người tham dự thi, nhưng có thể chưa nghiên cứu gợi ý của Ban Tổ chức tại phần TƯ LIỆU để trả lời đúng câu hỏi. Có bạn dự thi lại trả thiếu câu 1 hoặc câu 2. Nhiều bạn trả lời đúng cả 2 câu hỏi nhưng lại thiếu thông tin dự đoán về số người dự thi. Rất lấy làm tiếc khi có một số trường hợp như vậy đã đánh mất giải thưởng trong tầm tay.
Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 05 giải thưởng tuần 1 cho 5 người có thành tích tốt nhất là đã trả lời đúng cả 2 câu hỏi và có số dự đoán gần đúng nhất số người tham gia dự thi. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao tiền thưởng theo Thể lệ cuộc thi thông qua Công đoàn cơ sở đơn vị.
Để cuộc thi đạt được mục đích đề ra, là hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2014), Ban Tổ chức cuộc thi mong nhận được sự tham gia dự thi nhiều hơn nữa của CBCNV các đơn vị trong Tập đoàn. Ban Tổ chức cuộc thi cũng mong muốn CBCNV khi tham gia dự thi thông tin đầy đủ, chính xác tên, địa chỉ đơn vị của mình để thuận tiện trong việc trao giải thưởng và không dùng tên đồng nghiệp, người thân cũng là đồng nghiệp để dự thi. Mỗi CBCNV cũng cần phát huy tinh thần đoàn viên công đoàn để vận động, động viên đồng nghiệp cùng tìm hiểu truyền thống ngành Điện thông qua việc tham gia cuộc thi./.

BTC