Thể lệ cuộc thi

Cập nhật ngày 24-03-2014

THỂ LỆ CUỘC THI

“TRUYỀN THỐNG ĐIỆN LỰC VIỆT NAM – 60 NĂM THẮP SÁNG NIỀM TIN”

TRÊN WEBSITE CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  105 /QĐ-CĐĐVN ngày 20/3/2014 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Truyền thống Điện lực Việt Nam – 60 năm Thắp sáng niềm tin”) 

 

Nhằm tuyên truyền, vận động CNVCLĐ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2014) và kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014), Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Truyền thống Điện lực Việt Nam – 60 năm Thắp sáng niềm tin” với những nội dung sau:

 

1. Đối tượng:

Tất cả cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn thuộc các đơn vị thành viên và trực thuộc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

2. Nội dung:

Khái lược về quá trình ra đời và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam, trong đó tập trung vào truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển ngành Điện lực Việt Nam, đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Điện lực Việt Nam.

 

3. Hình thức thi và xét thưởng:

Thông qua Website của Công đoàn Điện lực Việt Nam (www.congdoandlvn.org.vn) với phương thức tổ chức như sau:

- Mỗi tuần (mỗi cuộc thi), Ban Tổ chức cuộc thi sẽ đưa 02 câu hỏi lên Chương trình cuộc thi trên Website để CNVCLĐ tham gia trả lời câu hỏi.

Câu hỏi cuộc thi bắt đầu hiện thị từ ngày thứ 2 đến hết ngày chủ nhật trên Website.

- Người tham gia thi truy cập vào website của Công đoàn Điện lực Việt Nam để tham gia cuộc thi tìm hiểu. Mỗi người chỉ được trả lời 01 lần cho mỗi cuộc thi (mỗi tuần).

- Đồng thời với việc trả lời câu hỏi, người tham gia phải đưa ra dự đoán của mình về số lượng người tham gia trả lời câu hỏi.

- Người tham gia có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân để phục cho việc trao thưởng của Ban Tổ chức cuộc thi được chính xác.

- Sau khi kết thúc cuộc thi (mỗi tuần), Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổng hợp để chọn ra 05 người giành được giải thưởng của cuộc thi là những người trả lời đúng cả 02 câu hỏi và có số dự đoán gần đúng nhất về số lượng người tham gia cuộc thi.

 

4. Thời gian:

Từ tháng 3 đến hết tháng 11/2014, cuộc thi đầu tiên là tuần từ ngày 31/3/2014 đến hết ngày 06/4/2014, cuộc thi cuối cùng là tuần từ ngày 24 đến ngày 30/11/2014. Tổng cộng có 35 cuộc thi.

 

5. Giải thưởng:

Giải thưởng cho mỗi cá nhân là 500.000 đồng. Tổng giải thưởng của mỗi tuần (cuộc thi) là 2.500.000 đồng. Tổng giải thưởng: 87.500.000 đồng.

* Ngoài ra, những CNVCLĐ nhiều lần đoạt giải thưởng trong cuộc thi này sẽ được Tập đoàn Điện lực Việt Nam mời tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (tháng 12/2014)./. 

Công Đoàn Điện Lực Việt Nam