Câu 1:

Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 21/12 hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cộng nhận tại Quyết định số 1594/QĐ-TTg. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu việc tổ chức Ngày truyền thống phải đảm bảo tiết kiệm, giáo dục truyền thống của ngành Điện lực Việt Nam, động viên phong trào thi đua lao động sản xuất vì sự phát triển của ngành và sự phát triển của đất nước. Bạn hãy cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cộng nhận Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam vào ngày tháng năm nào?

a.     21/12/2007

b.     12/11/2008

c.     12/10/2009

Đáp án:

Câu c, ngày 12/10/2009. Theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1594/QĐ-TTg vào ngày 12/10/2009 lấy ngày 21 tháng 12 hàng năm là "Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Câu 2 :

Hàng năm, hướng đến ngày 21/12, các thế hệ CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam lại tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất và nhiều hoạt động sôi nổi để cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành Điện lực Cách mạng Việt Nam, tự hào với những thành tích lớn lao mà các thế hệ đội ngũ công nhân lao động đã làm được trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Điện lực Việt Nam. Bạn hãy cho biết Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 21/12 là ngày nào sau đây?
        a.    Ngày mà lần đầu tiên công nhân ngành Điện lực đồng loạt ra quân với một khí thế hào hùng, kiên cường, tiêu biểu cho một ngành sản xuất cơ bản, cùng với công nhân cả nước, lôi kéo nông dân, biểu dương lực lượng
        b.    Ngày mà công nhân nhà máy điện Yên Phụ tắt đèn làm hiệu lệnh cho pháo đài Láng bắng loạt đạn đại bác đầu tiên vào thành - mở đầu giai đoạn “Toàn quốc kháng chiến” của cả dân tộc
        c.    Là ngày kết thúc thắng lợi to lớn của CNVC nhà máy điện Yên Phụ và Sở điện Hà Nội đấu tranh quyết liệt với bọn thực dân Pháp và bọn chủ, giành lại máy móc, tài liệu, biến đổi cả cuộc đời của người thợ điện từ nô lệ làm thuê trở thành chủ nhân của ngành Điện.
        d.    Là ngày Bác Hồ về thăm 2 nhà máy điện Yên Phụ, Bờ Hồ và căn dặn đối với CBCNV ngành Điện.

Đáp án:

Đáp án d, là ngày Bác Hồ về thăm nhà máy điện Yên Phụ, Bờ Hồ 21/12/1954 và căn dặn CBCNV ngành Điện. Đến nay, trải qua hơn nửa thế kỷ, các thế hệ CBCNV ngành Điện vẫn luôn thực hiện đúng lời Bác dặn 60 năm trước, khi về thăm 2 nhà máy điện Yên Phụ và Bờ Hồ vào ngày 21/12/1954, gìn giữ và phát huy những thành quả các thế hệ đi trước để lại, không ngừng phát triển sản xuất, thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tính đến hết ngày 01/12/2014 có tất cả 445 CBCNV tham gia sự kiện trong đó có 5 người có số điểm cao nhất và có dự đoán số người tham gia cuộc thi gần đúng nhất là:

Họ tên Địa chỉ Dự Đoán
Trần Thị ThùyP.TC&NS Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai - TCty Điện lực miền Nam445/445
Nguyễn Anh KhườngPhòng TCKT, Công ty Điện lực Kiên Giang - TCty Điện lực miền Nam445/445
Chu Thị DuyênĐiện lực Hòn Đất, Công ty Điện lực Kiên Giang - TCty Điện lực miền Nam445/445
Lê Ngọc ẨnĐiện lực Quy Nhơn, Công ty Điện lực Bình Định - TCty Điện lực miền Trung445/445
Nguyễn Thị Kim TrâmĐiện lực Phú Quốc, Công ty Điện lực Kiên Giang - TCty Điện lực miền Nam444/445