Câu 1:

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW có Quyết định số 299 QĐ/ĐUK về việc thành lập Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lấy tên là Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sự ra đời của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và việc kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng trực thuộc tạo điều kiện phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp ngành Điện. Bạn hãy cho biết, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam ra đời ngày tháng năm nào?

a.    8/10/2006

b.    8/10/2007

            c.   8/10/2008

Đáp án:

Câu b, ngày 8/10/2007

Câu 2 :

​Năm 2010, ngành Cơ khí điện lực nước ta khẳng định sự phát triển vượt bậc, đánh dấu một mốc son lịch sử mới trong quá trình phát triển, đưa nước ta trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á nghiên cứu, chế tạo thành công máy biến áp 500kV. Công trình, đề tài thành công đã giúp cho Nhà nước giảm được ngoại tệ nhập khẩu mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao. Công trình, đề tài chế tạo thành công máy biến áp 500kV đã vinh dự được UBND thành phố Hà Nội lựa chọn là công trình gắn biển chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội vào ngày 07/10/2010. Bạn hãy cho biết đây là công trình, đề tài được thực hiện bởi đơn vị nào của Tập đoàn Điện lực Việt Nam?

         a. Công ty CP Cơ khí Điện lực
         b. Công ty CP Chế tạo thiết bị điện Đông Anh (Tổng Công ty Thiết bị
             điện Đông Anh – Công ty cổ phần)
         c. Công ty CP Cơ điện miền Trung

Đáp án:

​Đáp án b, công trình, đề tài chế tạo máy biến áp 500kV là kết quả lao động sáng tạo, sự nỗ lực vượt bậc của tập thể kỹ sư, công nhân lao động Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh trong suốt gần 10 năm. Trước đó, năm 2003, Tổng Công ty đã nghiên cứu, chế tạo thành công máy biến áp 220kV.

Tính đến hết ngày 13/10/2014 có tất cả 412 CBCNV tham gia sự kiện trong đó có 5 người có số điểm cao nhất và có dự đoán số người tham gia cuộc thi gần đúng nhất là:

Họ tên Địa chỉ Dự Đoán
Lại Việt PhúPhòng KTGSMB Điện, Công ty Điện lực Kiên Giang, TCty Điện lực miền Nam412/412
Nguyễn Thanh HảiĐiện lực Hà Tiên, Công ty Điện lực Kiên Giang, TCty Điện lực miền Nam412/412
Hồ Thị Mỹ NhiĐiện lực Mỹ Tho, Công ty Điện lực Tiền Giang, TCty Điện lực miền Nam412/412
Tướng Hoàng OanhVăn phòng - Công ty Điện lực Bình Định, TCty Điện lực miền Trung413/412
Huỳnh Phạm Đan ThanhPhòng TCKT, Công ty Điện lực Bạc Liêu, TCty Điện lực miền Nam411/412