Câu 1:

Câu Slogan chính thức của ngành Điện lực Việt Nam ghi trong Tài liệu Văn hoá Tập đoàn Điện lực Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 1314/QĐ-EVN ngày 09/12/2009 của Tổng Giám đốc Tập đoàn. Bạn hãy cho biết đó là câu nào sau đây?

a.     EVN thắp sáng niềm tin

b.     EVN sáng mãi niềm tin

c.     Thắp sáng mãi niềm tin – EVN

Đáp án:

Câu a, "EVN thắp sáng niềm tin"

Câu 2 :

​Để phù hợp với lộ trình thị trường hóa ngành Điện lực phục vụ sự nghiệp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đường lối của Đảng và Nhà nước, Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số 223/QĐ-EVN thành lập Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, đánh dấu sự ra đời của một Tổng công ty nhà nước đầu tiên thuộc Tập đoàn. Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 4 Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4 và 3 Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Bạn hãy cho biết ngày thành lập Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia?

a.      11/4/2008

b.     01/7/2008

c.      04/7/2008

Đáp án:

Đáp án a, ngày 11/4/2008. Chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2008, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia có chức năng, nhiệm vụ chính là quản lý vận hành và đầu tư phát triển lưới điện truyền tải có cấp điện áp từ 220 kV trở lên trên phạm vi toàn quốc và từng bước liên kết với lưới điện truyền tải các nước trong khu vực.

Tính đến hết ngày 06/10/2014 có tất cả 426 CBCNV tham gia sự kiện trong đó có 5 người có số điểm cao nhất và có dự đoán số người tham gia cuộc thi gần đúng nhất là:

Họ tên Địa chỉ Dự Đoán
Diệp Quang VinhCông ty Điện lực Sóc Trăng - TCty Điện lực miền Nam426/426
Trần Thúy XuânCông ty Điện lực Sóc Trăng - TCty Điện lực miền Nam426/426
Trương Thị Hồng HạnhĐiện lực TP. Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi - TCty Điện lực miền Trung426/426
Lê Thị Kim BằngPhòng TCNS, Công ty Điện lực Sóc Trăng - TCty Điện lực miền Nam424/426
Nguyễn Văn HoàngBan Quản lý dự án - Công ty Điện lực Hóc Môn, Tổng công ty Điện lực TP.HCM424/426